مرور برچسب

رجوع

شبکه بانکی در دیجیتالی کردن بانکها به دانشگاهها رجوع کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، مهدی شامی زنجانی با اشاره به تعریف از تحول دیجیتال در کشور گفت: تحول دیجیتال، تحول کسب و کار است و این جمله کوتاه، کلید اصلی درک مفهوم تحول دیجیتال است و ایران دیجیتال رویایی است که…
ادامه مطلب ...