تورم تولید کننده زراعت و باغداری در پاییز ۹۹ به ۵۹ درصد رسید

[ad_1]

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز آمار شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی در پاییز ۹۹ را اعلام کرد. بر اساس این گزارش شاخص قیمت تولید کننده زراعت، باغداری و دامداری سنتی (برمبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ۷۱۲ بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٧.٥ درصد افزایش یافته است. شاخص چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ١٩.٦ درصد افزایش یافته است.

شاخص زراعت و باغداری

شاخص «زراعت و باغداری» در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ۷۳۳.۱ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٩.٠ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز معادل ٢٧.١ درصد افزایش است.

شاخص گروه «غلات» در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ۷۳۳ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦٨.٦ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣٣.٠ درصد افزایش می است.

شاخص گروه «میوه ها و میوه‌های آجیلی» در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ۷۶۲.۶ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٦٠.٣ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣١.٣ درصد افزایش است.

شاخص گروه «سبزیجات» در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ۷۸۷.۷ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٤.٥ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣.٥ درصد افزایش است.

شاخص گروه «مواد خام طبقه بندی نشده» در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ۶۷۳.۶ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٤٢.٩ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣٦.٥ درصد افزایش است.

شاخص دامداری سنتی

شاخص «دامداری سنتی» در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ۶۶۶.۶ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٥.٨ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٦.٣ درصد افزایش است.

شاخص گروه «پرورش بز و بزغاله» در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ۶۶۶.۷ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٨.٥ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣.٥ درصد افزایش است.

شاخص گروه «پرورش گاو و گوساله سنتی» در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ۵۸۸.۱ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣.٥ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٤.٠ درصدکاهش می‌باشد.

شاخص گروه «گوسفند و بره» در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ۷۰۷.۴ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٨.٩ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٠.٢ درصد افزایش است.

شاخص گروه «سایر محصولات حیوانی» در فصل پاییز سال ١٣٩٩ برابر با ۷۲۶.۹ است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٣.٧ درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) نیز برابر با ٣٢.٧ درصد افزایش است.

[ad_2]

Source link

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.